Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

 

Pla docent

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M1: Intervenció amb famílies i atenció en menors en risc social

UF1 Intervenció educativa amb infants en risc social 

UF2 Intervenció educativa amb famílies 

66

66

M2: Didàctica de l’educació infantil

UF1 Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys 

UF2 Planificació d'espais, el temps i els recursos en educació infantil 

UF3 Disseny de projectes i d'activitats educatives en l'àmbit formal 

UF4 Disseny de projectes i d'activitats educatives en l'àmbit no formal 

48

40

98

45

M3: Autonomia personal i salut infantil

UF1 Atenció i cura de l'alimentació dels infants 

UF2 Atenció i cura de l'activitat i el descans dels infants 

UF3 Atenció i cura de la higiene dels infants 

UF4 Programació dels hàbits d'autonomia personal 

UF5 Intervenció en situacions de salut d'especial dificultat 

28

16

28

40

20

M4: El joc i la seva metodologia

UF1 El joc i les joguines 

UF2 Disseny de projectes d'intervenció d'oci i de lleure educatiu 

UF3 Implementació d'activitats d'oci de lleure 

48

70

80

M5: Expressió i comunicació

UF1 Inter. en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió verbal 

UF2 Inter. en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió ritmicomusical 

UF3 Inter en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió logicomatemàtica 

UF4 Inter. en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió gestual 

UF5 Inter. en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió a través de les TAC 

UF6 Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió plàstica 

UF7 Projecte 

40

30

25

25

20

40

18

M6: Desenvolupament cognitiu i motor

UF1 Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu 

UF2 Intervenció en el desenvolupament motriu 

UF3 Intervenció en el desenvolupament cognitiu 

UF4 Intervenció primerenca 

UF5 pràctica psicomotriu 

30

31

38

24

42

M7: Desenvolupament cognitiu i motor

UF 1 Intervenció en l'àmbit afectivosexual 

UF 2 Intervenció en l'àmbit social 

44

55

M8: Habilitats socials

UF1 Habilitats de comunicació 

UF2 Dinamització de grups 

66

66

M9: Habilitats socials

UF1 Recursos i trasllat d'accidentats 

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 

UF3 Atenció sanitària d'urgència 

22

22

22

M10: Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció de riscos laborals 

66

33

M11: Empresa i iniciativa emprenedora

UF1 Empresa iniciativa emprenedora 

66
M12: Projecte d’atenció a la infància

UF1 Projecte d'atenció a la infantesa 

99
M13: Formació pràctica en centres de treball

UF1 Formació en centres de treball 

383