Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Pla docent

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M01. Implantació de sistemes operatius

UF1: Instal•lació, configuració i explotació del sistema informàtic

UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

UF3: Implantació de programari específic

UF4: Seguretat, rendiment i recursos

60

80

25

33

M02. Gestió de bases de dades

UF1. Introducció a les bases de dades

UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL

UF3.Assegurament de la informació

33

66

33

M03. Programació bàsica

UF1. Programació estructurada.

UF2. Disseny modular

UF3. Fonaments de gestió de fitxers

85

50

30

M04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

UF1. Programació amb XML

UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML

UF3. Sistemes de gestió d’informació empresarial

45

27

27

M05. Fonaments de maquinari

UF1. Arquitectura de sistemes

UF2. Instal•lació, configuració i recuperació de programari

UF3. Implantació i manteniment de CPD

22

22

22

M06. Administració de sistemes operatius

UF1: Administració avançada de sistemes operatius

UF2:Automatització de tasques i llenguatges de guions

70

29

M07. Planificació i administració de xarxes

UF1. Introducció a les xarxes.

UF2. Administració de dispositius de xarxa

UF3. Administració avançada de xarxes.

44

44

44 

M08. Serveis de xarxa i Internet

UF1. Serveis de noms i configuració automàtica

UF2. Serveis Web i de transferència de fitxers

UF3. Correu electrònic i missatgeria

UF4. Serveis d’audio I video

25

25

25

24

M09. Implantació d'aplicacions web

UF1.Llenguatges de guions de servidor

UF2.Implantació de gestors de continguts

33

33

M10. Administració de sistemes gestors de bases de dades

UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 

UF2. Instal•lació i ajustament de SGBD corporatiu

66

33

M11. Empresa i iniciativa emprenedora

UF1. Seguretat física, lògica i legislació

UF2. Seguretat activa i accés remot

UF3. Tallafocs i servidors intermediaris

UF4. Alta disponibilitat

24

24

27

24 

M12.Formació i orientació laboral.

 UF1. Incorporació al treball

UF2. Prevenció de riscos laborals

66

33

M13. Empresa i iniciativa emprenedora.  UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66
M14.Projecte  UF1. Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa 99
M15. Formació en centres de treball   317