Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

 

Pla docent

 
Crèdits Hores
Crèdit 1: Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica 70
Crèdit 2: Alimentació equilibrada 280 
Crèdit 3: Dietoteràpia 245 
Crèdit 4: Control alimentari 190 
Crèdit 5: Microbiologia i higiene alimentària  245
Crèdit 6: Educació sanitària i promoció de la salut 105 
Crèdit 7: Fisiopatologia aplicada a la dietètica 245 
Crèdit 8: Relacions en l’àmbit de treball 70 
Crèdit 9: Formació i orientació laboral  70 
Crèdit 10: FPCT  410 
Crèdit 11 : Crèdit síntesi  70