Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

 

Pla docent

 
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores
M01. Atenció al client, consumidor i usuari

UF1. Organització de l’atenció al client, consumidor i usuari

UF2. Gestió i manteniment de dades de clients

UF3. Gestió de processos de serveis al consumidor

33

33

33

M02. Disseny i elaboració de material de comunicació

UF1.Planificació i organització del pla de comunicació.

UF2.Elaboració del material de comunicació.

33

99

M03. Gestió econòmica i financera de l’empresa

UF1. Emprenedoria, creació d’empresa i inversió i finançament.

UF2. Operativa de compravenda i tresoreria.

UF3. Comptabilitat i fiscalitat empresarial.

44

36

52

M04. Investigació comercial

UF1. Planificació de la investigació comercial.

UF2. Fase exploratòria de la investigació comercial.

UF3. Fase concloent de la investigació comercial.

UF4. Tractament, anàlisi i conclusions.

33

33

33

33

M05. Treball de camp en la investigació comercial

UF1. Selecció, formació i motivació personal de treball de camp.

UF2. Organització i control del personal de treball de camp.

45

21

M06. Llançament de productes i serveis

UF1.Planificació del llançament.

UF2. Accions de llançament i control

33

66

M07. Màrqueting digital

UF1. Eines de màrqueting digital

UF2. Pla de màrqueting digital

99

66

M08. Mitjans i suports de comunicació

UF1. Elaboració del pla de mitjans

UF2. Control de l’execució del pla de mitjans

66

33

M09. Polítiques de màrqueting

UF1. Organització comercial.

UF2. Màrqueting estratègic.

UF3. Màrqueting operacional.

UF4. Pla de màrqueting.

33

33

66

33

M10. Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

UF1. Relacions públiques i protocol empresarial

UF2. Organització d’esdeveniments de màrqueting

66

66

M11. Anglès

UF1. Anglès tècnic

132

M12. Formació i orientació laboral.

UF1. Incorporació al treball

UF2. Prevenció de riscos laborals

66

33

M13. Projecte de màrqueting i publicitat

UF1. Projecte de màrqueting i publicitat

33

M14. Formació en centres de treball.

Consisteix en la realització de pràctiques a una empresa del nostre entorn

350