Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
Estada a
empresa remunerada 
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aprèn treballant

En aquest cicle podràs assistir a la direcció i a altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client.

 A CFGS d’Assistència a la Direcció, aprendràs treballant:

 • Podràs fer pràctiques en empreses tant públiques com privades del nostre territori
 • Podràs treballar en modalitat DUAL combinant la formació a l’aula amb una beca amb sou a l’empresa
 • Podràs conèixer altres països i millorar l’anglès amb el projecte “Student Entrepreneurship in Europe”

 

Què faràs?

 • Administrar sistemes d’informació i arxiu.
 • Organitzar, gestionar i coordinar l’agenda i les comunicacions de la direcció.
 • Desenvolupar tasques de relacions públiques en l’empresa.
 • Realitzar tasques bàsiques d’administració de les àrees comercial, financera, comptable i fiscal de l’empresa.
 • Desenvolupar i verificar les tasques administratives de selecció, formació dels recursos humans, ajuntant-se a la normativa vigent i a la política empresarial.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció client/usuari en l’àmbit administratiu.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat.

 

De què pots treballar?

 • Assistent a la direcció
 • Assistent personal
 • Secretari de direcció
 • Assistent de despatxos i oficines
 • Assistent jurídic 
 • Assistent en departaments de recursos humans
 • Administratius en les administracions i organismes públics 

Què estudiaràs?

 3x2 amb CFGS d’administració i finances: en 3 anys pots tenir 2 titulacions

 
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores
M01. Comunicació i atenció al client

UF1 Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al client

UF2 Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al client

UF3 Gestió documental, arxiu i registre

55

44

33

M02. Gestió de la documentació jurídica i empresarial

UF1 Organització de la documentació jurídica empresarial

UF2 Contractació empresarial

UF3 Tramitació davant les administracions públiques

33

33

33

M03. Procés integral de l’activitat comercial

UF1 Patrimoni i metodologia comptable

UF2 Fiscalitat empresarial

UF3 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria

UF4 Registre comptable i comptes anuals

33

33

33

99

M04. Recursos humans i responsabilitat social corporativa

UF1 Processos administratius de recursos humans

UF2 Reclutament i desenvolupament professional S

 

33

33

 

M05. Ofimàtica i procés de la informació

UF1 Tecnologia i comunicacions digitals i processament de dades

UF2 Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita d’aplicacions

UF3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions

33

66

66

M06. Anglès 

UF1 Anglès Tècnic 

132

M07. Segona llengua estrangera

UF1 Segona llengua estrangera

132

M08. Protocol empresarial

UF1 Relacions públiques en l’entorn empresarial 

UF2 Tècniques de protocol, empresarial i institucional 

UF3 Cartes de serveis i compromisos de qualitat 

33

33

33

M09. Organització d’esdeveniments empresarials

UF1 Coordinació i gestió d’equips de treball 

UF2 Organització i coordinació d’esdeveniments i projectes 

UF3 Organització de viatges corporatius 

33

66

33

M10. Gestió avançada de la informació

UF1 Sistemes de gestió documental 

UF2 Gestió informatitzada de projectes empresarial 

33

66

M11. Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció de riscos laborals

66

33

M12. Projecte d’assistència a la dirección

UF1 Projecte d'administració i finances (32)

33
M13. Formació pràctica en centres de treball

UF1 Formació en centres de treball

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durada:
2 cursos acadèmics

Horari:
1r de 8h a 14,30h/2n de 15,00h a 21,30h

Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
No
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aprèn treballant

En aquest cicle podràs executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de la qualitat, gestionant la informació i assegurant la satisfacció del client i/o usuari.

A CFGS d’Administració i finances, aprendràs treballant:

 • Utilitzem la metodologia de simulació d’empreses que ens permet convertir l’aula en una empresa organitzada per departaments.
 • Podràs fer pràctiques en empreses tant públiques com privades del nostre territori
 • Assistiràs a fires simulades tant nacionals com internacionals
 • Podràs conèixer altres països i millorar l’anglès amb el projecte “Student Entrepreneurship in Europe”

 

Què faràs?

 • Elaborar i tramitar documentació i comunicacions internes en l’empresa.
 • Classificar, enregistrar i arxivar documents i comunicacions. 
 • Enregistrar comptablement la documentació amb seguretat.
 • Dominar els programes informàtics que utilitza l’empresa la seva activitat diària.
 • Realitzar gestions administratives de tresoreria i en les àrees de selecció formació i gestió de recursos humans segons la normativa vigent.
 • Activitats d’atenció al client/usuari en l’àmbit administratiu i comercial.

 

De què pots treballar?

 • Administratiu d’oficina o de despatx professional
 • Administratiu de gestió i personal
 • Comptabilitat
 • Tècnic en gestió de cobraments
 • Agent comercial i d’assegurances 
 • Responsable de tresoreria
 • Administratius en les administracions i organismes públics 

Què estudiaràs?  

3x2 amb el CFGS d’Assistència a la Direcció: en 3 anys pots tenir 2 titulacions

 
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores
M01. Comunicació i atenció al client

UF1 Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al client 

UF2 Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al client 

UF3 Gestió documental, arxiu i registre 

55

44

33

M02. Gestió de la documentació jurídica i empresarial

UF1 Organització de la documentació jurídica empresarial 

UF2 Contractació empresarial 

UF3 Tramitació davant les administracions públiques 

33

33

33

M03. Procés integral de l’activitat comercial

UF1 Patrimoni i metodologia comptable 

UF2 Fiscalitat empresarial 

UF3 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria 

UF4 Registre comptable i comptes anuals 

33

33

66

132

M04. Recursos humans i responsabilitat social corporativa

UF1 Processos administratius de recursos humans 0

UF2 Reclutament i desenvolupament professional (12)

 

33

33

 

M05. Ofimàtica i procés de la información

UF1 Tecnologia i comunicacions digitals i processament de dades (13)

UF2 Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita d’aplicacions (14)

UF3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions (15)

33

66

66

M06. Anglès tècnic

UF1 Anglès Tècnic 

132

M07. Gestió de recursos humans

UF1 Procés de contractació (19)

UF2 Retribucions, nòmines i obligacions oficials (20)

33

66

M08. Gestió Financera

UF1 Anàlisi i previsió financeres (21)

UF2 Productes del mercat financer i d’assegurances (22)

UF3 Fonts de finançament i selecció d’inversions (23)

33

66

66

M09. Comptabilitat i fiscalita

UF1 Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria (24)

UF2 Comptabilitat de costos (25)

UF3 Anàlisi econòmic, patrimonial i financer (26)

132

33

33

M10. Gestió logística i comercial

UF1 Planificació de l’aprovisionament (27)

UF2 Selecció i control de proveïdors (28)

UF3 Operativa i control de la cadena logística (29)

33

33

33

M11. Simulació empresarial

UF1 Simulació empresarial (30)

99

M12. Formació i orientació laboral

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció dels riscos laborals

66

33

M13. Projecte empresarial

UF1 Projecte d'administració i finances (32)

33
M14. Formació pràctica en centres de treball

UF1 Formació en centres de treball

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
No
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Aprèn treballant

El tècnic Superior en Dietètica elabora dietes adaptades a persones i col·lectius, participa en el control de la qualitat de l‘alimentació humana, analitza els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals i  programa i aplica activitats educatives que millorin els hàbits alimentaris de la població, sota la supervisió corresponent.

 

Què faràs

 • Organitzar i gestionar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada a la unitat/gabinet.
 • Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats nutricionals.
 • Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia específica.
 • Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica.
 • Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà.
 • Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l'educació alimentària, mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut.

 

De què treballaràs 

Principals ocupacions i llocs de treball:

 • Dietista.
 • Tècnic en dietètica i nutrició.
 • Responsable d'alimentació en empreses de servei d'àpats.
 • Tècnic en higiene dels aliments.
 • Consultor en alimentació.
 • Educador sanitari.

 

I a més a més...

Si estàs treballant o no pots assistir a totes les classes t’oferim la possibilitat de:

 • Matricular-te a crèdits solts.
 • Matrícula semipresencial

 

L'experiència d'exalumnat

La meva opinió envers el cicle de dietètica és que són uns estudis de formació  complerts i interessants. En aquest cicle estic aprenent  tot el referent a la ciència de la dietètica i a la vegada he adquirit coneixements que hem són  útils per a l'alimentació diària i de la meva família.

Es un cicle que té moltes sortides professionals, la qual cosa també el fa més útil a efectes pràctics.

Per últim, m'agradaria destacar la professionalitat dels docents del curs ja que són experts en la matèria i saben transmetre  els seus coneixements als alumnes.

Rosa Domingo

 

Personalment crec que és un cicle molt complet. A mi m'agrada molt.

Crec que és una bona opció per a la gent a la qui li agradi i es vulgui dedicar a la dietètica.

Crec que el nivell és elevat, no ho puc comparar amb altres cicles del centre, però jo he cursat una diplomatura i realment m'està costant més esforç i més dedicació aquest cicle. Tot i tenir les condicions personals bastant diferents a quan vaig estudiar infermeria. És molt  didàctic i requereix molt de temps.

Jo estic molt contenta dels coneixements que estic adquirint en aquest cicle. 

Dietoteràpia m'agrada molt i la puc aplicar al mon laboral, ja que a nivell d'hospitalització tot són patologies  i estic ampliant coneixements que en enfermeria es donen de forma molt bàsica.

Mònica Llambrich

 


 

Pla docent

 
Crèdits Hores
Crèdit 1: Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica 70
Crèdit 2: Alimentació equilibrada 280 
Crèdit 3: Dietoteràpia 245 
Crèdit 4: Control alimentari 190 
Crèdit 5: Microbiologia i higiene alimentària  245
Crèdit 6: Educació sanitària i promoció de la salut 105 
Crèdit 7: Fisiopatologia aplicada a la dietètica 245 
Crèdit 8: Relacions en l’àmbit de treball 70 
Crèdit 9: Formació i orientació laboral  70 
Crèdit 10: FPCT  410 
Crèdit 11 : Crèdit síntesi  70 

 

Durada:
2 cursos acadèmics

Horari:
1r de 8h a 14,30h/2n de 15,00h a 20,30h

Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
No
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Aprèn treballant

Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que realitzaràs en aquest cicle són:

 • Organitzar i gestionar al seu nivell l'àrea de treball.
 • Obtenir les mostres biològiques, segons protocol específic de la unitat, i distribuir-les assegurant la seva conservació al llarg del procés.
 • Verificar el funcionament dels equip.
 • Condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant  tècniques de processament preanalític.
 • Avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts en les anàlisis.
 • Aplicar tècniques d'anàlisi genètica a mostres biològiques i cultius cel·lulars, segons els protocols establerts.
 • Realitzar determinacions analítiques de paràmetres bioquímics, microbiològics, immunològics, i d'anàlisi hematològics.

 

De què treballaràs 

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 

I a més a més...

 

L'experiència d'exalumnat

 

Jo vaig triar aquest modul ja que despres del batx. científic no tenia clara encara la meva decisió i investigant vaig trobar el LCB i aquí estic, ja que una cosa tenia clara i era seguir per la rama de sanitats. Encara no se que faré despre però una possibilitat és entrar a la carrera d'Infermeria. 

Dana Montero

 

Jo vaig triar aquest mòdul ja que des de ben petita sabia que hem volia dedicar a la sanitat, per tant vaig fer el cicle mitjà de cures auxiliar d'infermeria i volia seguir per aquesta rama, per tant, l'únic cicle que hem cridava l'atenció era el de LCB. Després de fer aquest cicle m'agradaria seguir i fer Anatomia Patològica i per últim fer la carrera d'infermeria i dedicar-me a això. 

Paula Camacho

 


 

Pla docent

 

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M1: Gestió de mostres biològiques

UF 1 Organització del sistema sanitari 

UF 2 Recollida, conservació i transport de mostres biològiques 

UF 3 Prevenció de riscos en la manipulació de productes químics i biològics 

36

129

33

M2: Tècniques generals de laboratori

UF 1 Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies

UF 2 Tècniques de microscòpia i digitalització d’imatges

UF 3 Control de qualitat al laboratori

138

30

30

M3: Biologia molecular i citogenètica

UF 1 Citogenètica i tècniques d’hibridació

UF 2 Tècniques de biologia molecular

52

80

M4: Anàlisis bioquímic

UF 1 Tècniques del laboratori de bioquímica

UF 2 Anàlisis bioquímiques dels components metabòlics

UF 3 Anàlisis bioquímiques en líquids corporals, femtes i estudis especials

44

102

52

M5: Microbiologia clínica

UF 1 Identificació dels grups bacterians

UF 2 Identificacions de fongs, paràsits i virus  

132

33

M6: Tècniques d’anàlisi hematològic

UF 1 Tècniques d’anàlisis de les cèl·lules sanguínies 

UF 2 Tècniques de valoració de l’hemostàsia 

UF 3 El banc de sang 

95

30

40

M7: Tècniques d’immunodiagnòstic

UF1 Tècniques immunològiques 

UF 2 Malalties immunitàries

63

36

M8: Fisiopatologia general

UF 1 Fisiopatologia de l’organisme humà

UF 2 Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies

132

66

M9: Formació i orientació laboral.

UF1 Inserció al treball

UF2 prevenció de riscos laborals

66

33

M10: Empresa i iniciativa emprenedora. UF1 Empresa i iniciativa emprenedora  66
M12: Projecte de laboratori clínic i biomèdic UF1. Projecte de laboratori mèdic i biomèdic  66
M13: Formació pràctica en centres de treball  Formació en centres de treball 416

 

 

Durada:
2 cursos acadèmics

Horari:
1r de 8h a 14,30h/2n de 15,00h a 21,30h

Hores de pràctiques:
317
Modalitat Dual:
Estada a empresa remunerada
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Aprèn treballant

En aquest cicle aprendràs tot el que necessites per a treballar en activitats de l’àrea d’informàtica en entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructures de xarxes (intranet, Internet i/o extranet), a més d’aquelles que desenvolupin la seva activitat en el sector serveis dedicat a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que realitzaràs en aquest cicle són:

 • Administrar sistemes operatius de servidor.
 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, etc.)
 • Administrar aplicacions instal•lant i configurant el programari.
 • Integrar equips de comunicacions a infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant-ne la configuració per assegurar-ne la connectivitat. 
 • Implantar i gestionar bases de dades instal•lant i administrant el programari. 
 • Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de seguretat establertes per prevenir errors i atacs externs.
 • Tot en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.

 

De què treballaràs 

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Personal tècnic en administració de sistemes. 
 • Responsable d’informàtica. 
 • Personal tècnic en serveis d’Internet. 
 • Personal tècnic en serveis de missatgeria electrònica. 
 • Personal de recolzament i suport tècnic. 
 • Personal tècnic en teleassistència. 
 • Personal tècnic en administració de base de dades. 
 • Personal tècnic de xarxes. 
 • Personal supervisor de sistemes. 
 • Personal tècnic en serveis de comunicacions. 
 • Personal tècnic en entorns web. 

 


Pla docent

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M01. Implantació de sistemes operatius

UF1: Instal•lació, configuració i explotació del sistema informàtic

UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

UF3: Implantació de programari específic

UF4: Seguretat, rendiment i recursos

60

80

25

33

M02. Gestió de bases de dades

UF1. Introducció a les bases de dades

UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL

UF3.Assegurament de la informació

33

66

33

M03. Programació bàsica

UF1. Programació estructurada.

UF2. Disseny modular

UF3. Fonaments de gestió de fitxers

85

50

30

M04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

UF1. Programació amb XML

UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML

UF3. Sistemes de gestió d’informació empresarial

45

27

27

M05. Fonaments de maquinari

UF1. Arquitectura de sistemes

UF2. Instal•lació, configuració i recuperació de programari

UF3. Implantació i manteniment de CPD

22

22

22

M06. Administració de sistemes operatius

UF1: Administració avançada de sistemes operatius

UF2:Automatització de tasques i llenguatges de guions

70

29

M07. Planificació i administració de xarxes

UF1. Introducció a les xarxes.

UF2. Administració de dispositius de xarxa

UF3. Administració avançada de xarxes.

44

44

44 

M08. Serveis de xarxa i Internet

UF1. Serveis de noms i configuració automàtica

UF2. Serveis Web i de transferència de fitxers

UF3. Correu electrònic i missatgeria

UF4. Serveis d’audio I video

25

25

25

24

M09. Implantació d'aplicacions web

UF1.Llenguatges de guions de servidor

UF2.Implantació de gestors de continguts

33

33

M10. Administració de sistemes gestors de bases de dades

UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 

UF2. Instal•lació i ajustament de SGBD corporatiu

66

33

M11. Empresa i iniciativa emprenedora

UF1. Seguretat física, lògica i legislació

UF2. Seguretat activa i accés remot

UF3. Tallafocs i servidors intermediaris

UF4. Alta disponibilitat

24

24

27

24 

M12.Formació i orientació laboral.

 UF1. Incorporació al treball

UF2. Prevenció de riscos laborals

66

33

M13. Empresa i iniciativa emprenedora.  UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66
M14.Projecte  UF1. Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa 99
M15. Formació en centres de treball   317

 

 

 

 

 

 

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
Estada a
empresa remunerada
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Aprèn treballant

Vols elaborar i planificar la publicitat d’una empresa? T’agradaria treballar de community manager, organitzar esdeveniments o fer de relacions públiques? Ets una persona creativa i t’agradaria que la teva feina també ho fos? Aquest és el teu cicle.

A CFGS de màrqueting i publicitat, aprendràs treballant:

 • Utilitzem la metodologia de simulació d’empreses que ens permet convertir l’aula en una empresa de comunicació i publicitat.
 • Participaràs en l’organització d’esdeveniments com el taller creatiu Ebrechallenge
 • Podràs fer pràctiques a les principals empreses i agències de publicitat de les Terres de l’Ebre
 • Podràs estudiar en modalitat Dual combinant la formació a l’aula amb una beca amb sou a una empresa.
 • Podràs convertir-te en Google Partner

 

Què faràs

 • Planificar campanyes de comunicació online i offline
 • Gestionar les xarxes socials
 • Crear materials de comunicació, publicitaris, pàgines web i e-commerce
 • Organitzar el departament d'atenció al client i aprendre a utilitzar diferents tècniques de comunicació
 • Organitzar esdeveniments
 • Realitzar investigacions de mercat
 • Elaborar i fer el seguiment i control d'un pla de màrqueting
 • Elaborar un pla de màrqueting digital
 • Aprendre a gestionar una empresa

 

De què treballaràs

 • Community manager
 • Consultor junior en SEO,SEM, analítica web
 • Creatiu publicitari
 • Tècnic de màrqueting, publicitat i relacions públiques
 • Cap de vendes
 • Assistent del cap de producte
 • Tècnic d’Investigació comercial

 

I a més a més...

 • Et preparem per superar les principals certificacions de Google i poder-te convertir en Google Partner
 • Podràs fer pràctiques a empreses i cobrar una beca
 • Treballaràs amb la metodologia d’empresa simulada a la nostra agència de publicitat Marketip
 • Participaràs en la realització de l’Ebrechallenge
 • Fomentem l’esperit emprenedor de manera que en un futur pugues també crear la teva pròpia empresa.
 • Assistiràs a conferències i xerrades del sector com les Jornades Internet i empresa
 • Visita’ns a Facebook

 

L'experiència d'exalumnat

“Vaig estudiar el CFGM de comerç i des de llavors no he parat de treballar en botigues de roba. Actualment estic cursant segon del CFGS de Màrqueting i Publicitat i tinc una beca Dual a una empresa de Tortosa. Això em permet estudiar i posar en pràctica els coneixements teòrics de classe. De cara al futur penso que estudiar aquest cicle m’obrirà moltes portes.”

 


 

Pla docent

 
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores
M01. Atenció al client, consumidor i usuari

UF1. Organització de l’atenció al client, consumidor i usuari

UF2. Gestió i manteniment de dades de clients

UF3. Gestió de processos de serveis al consumidor

33

33

33

M02. Disseny i elaboració de material de comunicació

UF1.Planificació i organització del pla de comunicació.

UF2.Elaboració del material de comunicació.

33

99

M03. Gestió econòmica i financera de l’empresa

UF1. Emprenedoria, creació d’empresa i inversió i finançament.

UF2. Operativa de compravenda i tresoreria.

UF3. Comptabilitat i fiscalitat empresarial.

44

36

52

M04. Investigació comercial

UF1. Planificació de la investigació comercial.

UF2. Fase exploratòria de la investigació comercial.

UF3. Fase concloent de la investigació comercial.

UF4. Tractament, anàlisi i conclusions.

33

33

33

33

M05. Treball de camp en la investigació comercial

UF1. Selecció, formació i motivació personal de treball de camp.

UF2. Organització i control del personal de treball de camp.

45

21

M06. Llançament de productes i serveis

UF1.Planificació del llançament.

UF2. Accions de llançament i control

33

66

M07. Màrqueting digital

UF1. Eines de màrqueting digital

UF2. Pla de màrqueting digital

99

66

M08. Mitjans i suports de comunicació

UF1. Elaboració del pla de mitjans

UF2. Control de l’execució del pla de mitjans

66

33

M09. Polítiques de màrqueting

UF1. Organització comercial.

UF2. Màrqueting estratègic.

UF3. Màrqueting operacional.

UF4. Pla de màrqueting.

33

33

66

33

M10. Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

UF1. Relacions públiques i protocol empresarial

UF2. Organització d’esdeveniments de màrqueting

66

66

M11. Anglès

UF1. Anglès tècnic

132

M12. Formació i orientació laboral.

UF1. Incorporació al treball

UF2. Prevenció de riscos laborals

66

33

M13. Projecte de màrqueting i publicitat

UF1. Projecte de màrqueting i publicitat

33

M14. Formació en centres de treball.

Consisteix en la realització de pràctiques a una empresa del nostre entorn

350

 

Durada:
2 cursos acadèmics
Horari:
1r de 8h a 14,30h
2n de 15,00h a 20,30h
Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
Estada a
empresa remunerada 
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Aprèn treballant

En aquest cicle podràs aprendre a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal•lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, el manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tothom.

Aquest cicle es pot cursar en modalitat d’FP Dual.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que faràs en aquest cicle són:

 • Desenvolupar projectes de sistemes de control en automatització industrial
 • Desenvolupar projectes de sistemes de mesura i regulació en automatització industrial
 • Desenvolupar projectes de gestió i control de xarxes de comunicació en automatització industrial
 • Gestionar i supervisar processos de muntatge i manteniment automàtics
 • Elaborar plànols i esquemes d’instal•lacions i sistemes automàtics
 • Elaborar pressuposts d’instal•lacions automàtiques 

 

De què treballaràs 

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Tècnic electromecànic
 • Electricista/manteniment industrial
 • Instrumentista industrial
 • Programador/a de PLCs, HMI i SCADA
 • Programador-controlador de robots industrials
 • Muntador de quadres elèctrics
 • Tècnic en electrònica industrial
 • Tècnic en sistemes d’automatització industrial
 • Tècnic postventa en automatització i robòtica industrial
 • Responsable de manteniment en magatzems automatitzats
 • Comercial en automatització i robòtica
 • Cap d’equip en projectes del sector industrial
 • Projectista d’instal•lacions d’automatització, instrumentació de mesura i SCADA
 • Projectista per a control i gestió industrial
 • Projectista per a comunicacions industrials

 

I a més a més...

Si estàs treballant o no pots assistir a totes les classes t’oferim la possibilitat de:

 • Matrícula semipresencial

 

L'experiència d'exalumnat

Marc Abella És un cicle amb moltíssima sortida laboral, perquè hi ha pocs tècnics i molta oferta. 
Joshua Casado M'he fet gran en aquest centre. Vaig començar pel mitjà d'electricitat, després vaig cursar el curs pont i finalment el superior d'Automatització. La meua opinió és molt satisfactòria.

 


 

Pla docent

 
Mòduls Professionals Unitats formatives Hores
M01. Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

UF1: Automatització elèctrica cablada

UF2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica

UF3: Automatització hidràulica i electrohidràulica

66

33

33 

M02. Sistemes seqüencials programables

UF1: Instal•lació i muntatge de PLCs

UF2: Programació de PLCs

UF3: Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials

22

55

 

M03. Sistemes de mesura i regulació

UF1: Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament

UF2: Sistemes de regulació automàtica

UF3: Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades

33

66

33

 M04. Sistemes de potència

UF1: Configuració d’instal•lacions elèctriques

UF2: Màquines elèctriques

UF3: Electrònica de potència

44

55

33

M05. Documentació

UF1: Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial

UF2: Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial

UF3: Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial

58

23

18

M06. Sistemes programables avançats

 

 

UF1: Sistemes avançats de control industrial 

UF2: Sensors avançats

66 

33 

M07. Robòtica industrial

UF1: Configuració de robots industrials

UF2: Programació de robots industrials

UF3: Manteniment de robots industrials 

UF4: Servo accionaments

22

38

17 

22 

M08. Comunicacions industrials

UF1: Estructures i protocols de comunicacions industrials 

UF2: Sistemes de control i supervisió de processos

UF3: Xarxes industrials

UF4: Sistemes d’accés remot a processos industrials

33

33

66

33

M09. Integració de sistemes d'automatització industrial

UF1: Integració de sistemes d’automatització industrial

UF2: Muntatge, programació i ajust dels sistemes

UF3: Posada en marxa dels sistemes d’automatització 

UF4: Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització

33

66

33 

33

M10. Informàtica Industrial

UF1: Equips, xarxes locals i entorn Web

UF2: Programació d’equips i sistemes industrials

33

66

M11. FOL

UF1: Incorporació al treball

UF2: Prevenció de riscos laborals

66

33

M12. EIE

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora

66

M13. Projecte d’automatització industrial

UF1: Projecte d’automatització i robòtica industrial

66

M14. Formació pràctica en centres de treball  

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durada:
2 cursos acadèmics

Horari:
1r i 2n de 8h a 14,30h

Hores de pràctiques:
350
Modalitat Dual:
No
Informa't a:
Secretaria o
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Aprèn treballant

Mitjançant l’obtenció d’aquest cicle formatiu, seràs capaç d’avaluar les instal•lacions d’energia i aigua en els edificis, realitzant el muntatge i manteniment d’instal•lacions de climatització i calefacció, energia solar tèrmica, fontaneria, instal•lacions frigorífiques, energia solar fotovoltaica, etc., i el control automatitzat i la gestió de l’eficiència energètica de totes aquestes instal•lacions, d’altra banda també podràs dur a terme estudis de qualificació i certificació energètica d’edificis en quan a la millora de l’enllumenat i les característiques constructives d’aquests.

 

Què faràs

Les tasques més rellevants que realitzaràs en aquest cicle són:

 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions de calefacció.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions de climatització.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions d’energia solar tèrmica.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions de fontaneria.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions de frigorífiques.
 • Instal•lació, muntatge, càlcul i manteniment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica.
 • Instal•lacions automatitzades i de gestió energètica en els edificis mitjançant sistemes domòtics.
 • Estudis de millora i rehabilitació d’instal•lacions d’enllumenat en els edificis.
 • Realització d’estudis de certificació energètica en els edificis.

 

De què treballaràs

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Instal•lador tèrmic en els edificis (accés directe al carnet d’instal•lador tèrmic).
 • Instal•lador i mantenidor d’instal•lacions de climatització i calefacció.
 • Instal•lador i mantenidor d’instal•lacions solars tèrmiques.
 • Instal•lador i mantenidor d’instal•lacions frigorífiques.
 • Manteniment d’instal•lacions tèrmiques en empreses.
 • Automatització i control de la gestió energètica de les instal•lacions en els edificis.
 • Servei tècnic en empreses especialitzades en el sector de la climatització.
 • Suport en estudis d’eficiència energètica en els edificis per enginyeries.
 • Suport en estudis lumínics per enginyeries i empreses especialitzades.

Pla docent

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M01. Configuració d’instal•lacions solar tèrmiques

UF 1: Estudis de viabilitat d’instal•lacions

UF 2:Disseny d’instal•lacions

UF 3: Documentació d’instal•lacions 20

UF 4: Estudis de seguretat

20

50

20

20

M02. Gestió eficient de l’aigua en edificació

UF 1. Xarxes d’aigua i sanejament als edificis 

UF 2. Eficiència de les instal•lacions d’aigua als edificis

33 

33

M03. Representació gràfica d’instal•lacions

UF 1 Simbologia i esquemes bàsics d’instal•lacions

UF2: plànols d’instal·lacions amb programes de disseny

UF 3 Plànols i isomètriques d’instal•lacions

33

66

33

M04. Promoció de l’ús eficient de l’energia i l’aigua

UF 1. Tècniques de màrqueting

UF 2. Accions divulgatives sobre l’ús de l’energia i l’aigua

33

33

M05. Certificació energètica d’edificis

UF1. Demanda energètica d’edificis

UF2. Qualificació i certificació energètica d’edificis

105

71

M06. Eficiència energètica d’instal•lacions

UF 1. Eficiència energètica

UF 2. Estalvi energètic i millora de l’eficiència energètica

UF 3. Eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació en edificis

88

55

22

M07. Gestió del muntatge i manteniment d’instal•lacions solars tèrmiques

UF1: Planificació del muntatge d’instal•lacions

UF2 : Posada en servei d’instal•lacions

UF3: Planificació del manteniment d’instal•lacions

50

30

30

M08. Processos de muntatge d’instal•lacions

UF 1 Tècniques de mecanització i unió

UF 2 Muntatge i funcionament d’instal•lacions bàsiques de fred i climatització

UF 3 Muntatge i funcionament d’instal•lacions bàsiques de calefacció.

66

66

66

 

M09. Equips i instal•lacions tèrmiques

UF 1 Balanç energètic d’instal•lacions tèrmiques: calefacció, climatització i refrigeració

UF 2 Equips i instal•lacions de canalitzacions

UF 3. Equips i instal•lacions de climatització i ventilació

UF 4. Equips i instal•lacions frigorífiques

UF 5. Equips i instal•lacions de calefacció i A.C.S

UF 6. Equips i instal•lacions contra incendis

44

33

33

33

33

22

M10. Formació i orientació laboral

UF 1. Incorporació al treball

UF 2. Prevenció de riscos laborals

66

33

M11. Empresa i iniciativa emprenedora UF1 empresa i iniciativa emprenedora 66
M12. Projecte d’eficiència energètica i energia solar tèrmica UF 1 Projecte d’eficiència energètica i energia solar tèrmica 99
M13. FCT Formació en centres de treball 350
M14. Instal•lacions automatitzades en els edificis

UF 1. Principis de l'electricitat i l'automatització

UF 2. Muntatge d'instal•lacions domòtiques i automàtiques

99

66