Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 
 

Per a temes d'orientació acadèmica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Per a altres tràmits de Secretaria no recollits en els apartats anteriors Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Descarrega el document de sol·licitud de baixa de centre  aquí, i envia'l al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicant a l'assumpte sol·licitud de baixa, nom, cognoms i cicle.

Descarrega el document de sol·licitud general aquí, i envia'l al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicant a l'assumpte sol·licitud general, nom i cognoms.

Si has de sol•licitar el títol acadèmic a la secretaria del nostre centre has d’emplenar el següent formulari: (el nom ha d’estar complert segons consti al teu DNI/NIE i la resta de dades emplenades correctament)

FORMULARI DE SO·LICITUD

 

T’enviarem al correu el resguard per tal que facis el pagament a “La Caixa” Una vegada fet demanaràs cita previa per presentar el resguard de pagament a la secretària del centre.

 

TAXES D'EXPEDICIÓ DE TÍTOLS 

 

 • ESO: gratuït
 • Batxillerat: 66,90€
 • Cicles formatius de grau mitjà ( títol de Tècnic/a ) : 66,90 €
 • Cicles formatius de grau superior ( títol de Tècnic/a superior ) : 74,95 €
 • Ensenyaments d'arts  plàstiques i disseny: (títol de Tècnic/a superior ) : 74,95 €
 • Per disposar del títol de família nombrosa de categoria general, cal abonar només el 50% de les taxes.

Si has de sol•licitar un certificat a la secretaria del nostre centre has d’emplenar el següent formulari: (el nom ha d’estar complert segons consti al teu DNI/NIE i la resta de dades emplenades correctament)

Els certificats no es gestionen el mateix dia. 

FORMULARI DE SOL·LICITUD

T’enviarem el certificat per correu electrònic.

 

INFORMACIÓ PER A LA SOL·LICITUD DE CERTIFICATS DE CATALÀ B2 i C1

Requisits

Acompleixen aquest requisit les persones nascudes a partir de l’any 1972. Cal aportar en tots els casos:

 • Certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat i aprovat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.
 • Títols (EGB, ESO, BATXILLERAT, BUP, FP-1, FP-2)
 • Originals i fotocòpies de tots els documents que s’hagin de presentar a les nostres oficines.

 

Quadre d’equivalències:

Nivell B2 (intermedi)

Títol presentat S’ha d’haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
Títol de graduat escolar (EGB) tota l’EGB a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat d’EGB
 • Títol d'EGB
Títol FP1 tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat d’EGB
 • Certificat acadèmic d’FP1
 • Títol d'EGB i FP1

  

Nivell C1 (suficiència)

Títol presentat S’ha d’haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
Títol BUP tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat d’EGB
 • Llibre/certificat de BUP
 • Títol EGB i BUP

 

Títol  FP2 Tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat d’EGB
 • Certificat acadèmic oficial d’FP1 i FP2
 • Títol EGB, FP1 i FP2
Títol BATXILLERAT almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat de primària, d’ESO i Batxillerat
 • Títol ESO i Batxillerat
 •  
Títol ESO

almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana, és d’aplicació als títols de graduat en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008

 

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat de primària i d’ESO
 • Títol ESO

 

 

 

En el cas que no disposeu dels llibres d’escolaritat, la persona interessada haurà d’adreçar-se a la secretaria del centre on va cursar els seus estudis per demanar el llibre o el certificat equivalent.

Per més informació consulteu l’Ordre VCP/491/2009 modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril de 2010 (DOGC núm. 5610, de 19/04/2010.

Aquelles persones que no acompleixin els requisits anteriors s’han d’adreçar a:

Departament d’Ensenyament

Via Augusta, 202-226 | Barcelona

 

Telèfon: 934 006 900

 

TAULER D'INFORMACIÓ