Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

La Cambra de Comerç de Tortosa, juntament amb l’Institut de l’Ebre engegarà un programa de foment a l’emprenedoria i inserció laboral dirigit a joves entre 16 i 29 anys que hagin finalitzat els seus estudis i estiguin en recerca de feina, amb l’objectiu d’ oferir un acompanyament individualitzat a persones que vulguin posar en marxa una activitat empresarial i /o facilitar la incorporació al mercat laboral.

La primera sessió del programà serà el dia 21 de juny a les 10,30 h a la Cambra de Comerç de Tortosa, on s’explicarà detalladament les fases del programa i els resultats que s’esperen obtenir.

Per poder assistir cal fer inscripció a la Cambra de Comerç o a l’Institut de l’Ebre. Clica aquí per descarregar el full d'inscripció.