Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

 
 
 
 

 

Benvinguts al web del Departament de Comerç i Màrqueting

La família professional de comerç i màrqueting integra un conjunt d’estudis relacionats amb el món de l’empresa: investigació comercial, màrqueting digital, dinamització del punt de venda, gestió de compres i vendes, etc.

S'intenta aconseguir que l’alumnat sigui capaç d’afrontar el seu futur laboral amb una visió més professional, no deixant a l’atzar les decisions que caldrà prendre en l'àmbit de l'empresa. Volem que l’alumne, no només aconsegueixi un cúmul de coneixements, sinó també motivar-lo per a que els pugui dur a la pràctica i incitar-lo a que aprengui més pel seu compte. També donem importància a les actituds necessàries que cal tenir en el treball: responsabilitat, autonomia, iniciativa, treball en equip, etc.

Durant el curs realitzem diverses activitats: visites a empreses, a fires, xerrades de professionals, muntem aparadors, també una botiga de "Comerç just" al Nadal, i utilitzem la metodologia de la simulació d’empreses.

 

Avanceu, avanceu! Tot està per endavant!

 

 

 

  • Cicle de grau mitjà, ACTIVITATS COMERCIALS

    • Durada de 2000 hores en dos cursos acadèmics.

  • Cicle de grau superior, MÀRQUETING I PUBLICITAT

    • Durada de 2000 hores en dos cursos acadèmics, amb la possibilitat de cursar la modalitat d'FP DUAL

 

Cliqueu aquí per a veure tríptics dels cicles de la família professional de Comerç i Màrqueting que ofereix el nostre Institut.

 

Algunes de les activitats que duem a terme durant el curs són:

 

Botiga de Comerç Just

Com tots els anys, quan ens acostem a les vacances de Nadal, el professorat i l'alumnat del cicle mitjà de Comerç, fem els preparatius per a muntar una botiga amb productes de comerç just. Durant un dia l'alumnat es dedica a les mateixes operacions de venda i cobrament que es fan en un establiment comercial, havent preparat cartells anunciadors i l'exposició dels articles.

Visita a Fires

Al llarg del curs assistim, com a visitants, a alguna de les fires comercials que es fan a Barcelona. Hem visitat en vàries ocasions la d’Alimentària, també el Saló Internacional de la Logística.

A més d’assistir com a visitants, hem participat en estand a la Fira Internacional d’Empreses Simulades en diverses ciutats que s’ha celebrat. Forma part d'una de les activitats incloses en la metodologia de la simulació d'empreses. Allí els alumnes participen activament realitzant operacions de compravenda amb altres empreses simulades.

 

 Jacques Delors en el seu informe "L'educació conté un tresor" (1998) assenyala amb més detalls les habilitats que hem de conrear: 

  • Aprendre a ser, desenvolupar la personalitat per actuar amb una cada vegada major capacitat d'autonomia, de judici i de responsabilitat personal.

  • Aprendre a saber, conèixer, compaginar una cultura àmplia amb la possibilitat d'estudiar a fons algunes matèries; i aprendre a aprendre per poder seguir aquest procés al llarg de tota la vida.

  • Aprendre a fer, de manera que es puguin afrontar les diverses (i moltes vegades imprevisibles) situacions que es presentin.

  • Aprendre a conviure, a viure junts, coneixent i comprenent millor als altres, al món i a les interdependències que es produeixen a tots els nivells. També és necessari saber treballar en equip