Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

 L'Institut de l'Ebre ofereix: 

Cicle
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
de 9:00h a 13:30h
de 9:00h a 13:30h
de 9:00h a 13:30h
de 9:00h a 13:30h
de 9:00h a 13:30h