Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

A l’Institut de l’Ebre, ens adaptem a tu

Si estàs treballant o no pots assistir a totes les classes t’oferim la possibilitat de:

 

Com accedir...

Els requisits d'ingrés als cicles formatius de grau superior són: 

  • Batxillerat
  • Títol de tècnic
  • Títol d’FP-2
  • Títol de COU
  • Prova d'accés amb 18 anys i Grau Mitjà
  • Prova d'accés amb 19 anys

 

Cicles per famílies professionals

L'Institut de l'Ebre ofereix els següents cicles formatius de grau superior:

Administració i gestió

Arts gràfiques

Arts plàstiques i disseny

Comerç i màrqueting

Electricitat i electrònica

Energia i aigua

Fabricació mecànica

Imatge i so

Informàtica

Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

Clicant damunt de cada cicle accedireu a la informació del cicle.

I si voleu obtenir més informació sobre els cicles adreceu-vos a la web de l'XTEC o bé a les webs dels nostres departaments.

 

I en acabar el cicle...

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o es pot:

  • Cursar un altre cicle formatiu de grau superior
  • Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l'admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement
  • Per a l'alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris