INICI

Notícies

COMPLECIÓ CURS 2016-2017 – SEGONA CONVOCATÒRIA

Inscripció de l’alumnat que els queden pendents crèdits   dels cicles formatius LOGSE ja extingits: del 1 al 15 de març  (inscripció a la secretaria del centre).

Cicles formatius LOGSE ja extingits:
- CFGS Gestió comercial i màrqueting
- CFGS Secretariat
- CFGS Laboratori de diagnòstic clínic
- CFGM Comerç

28/04/2017 AUDITORI FELIP PEDRELL

EL CENTRE

RACÓ DEL PROFESSORAT