Institut de l´ EbreHorari 2019 / 2020 Untis 2020
E-43500 Tortosa, AV/COLOM 34-4Institut de l'Ebre11.10.2019 10:33


CAMCAS1GAD2GAD1AF2AF
1ADI2ADI1ACO2ACO1MAP2MAP
1IEA-A1IEA-B2IEA1ARI2ARI1EE
2EE1SMXA1SMXB1SMXC2SMXA2SMXB
1ASIX2ASIX2DAM1MEM2MEM1MEC
2MEC1SIC2SIC1PPFM2PPFMCAI-A
CAI-BCAI-C1ES2ES1FAR-A1FAR-B
2FAR-A2FAR-B1LCB-A1LCB-B2LCB-A2LCB-B
1DIE2DIE1APD2APD1EIN2EIN
1INS-A1INS-B2INS-A2INS-B1PRID2PRID
1DEP2DEP1MOD1IFEPTT
UntisGestió d` horaris - Software Generador d` horaris