Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

Preinscripció i matrícula PFI

Preinscripció i matrícula PFI

PFI

Preinscripció i matrícula CFGM

Preinscripció i matrícula CFGM

CFGM

Preinscripció IFE

Preinscripció IFE

IFE

Preinscripció i matrícula CFGS

Preinscripció i matrícula CFGS

CFGS

Preinscripció CAM

Preinscripció CAM

CAM

Confirmació plaça CFGS

Confirmació plaça CFGS

CFGS

Confirmació plaça CFGM

Confirmació plaça CFGM

CFGM

Llibres de text curs 2021/22

Llibres de text curs 2021/22

Llibres de text

 

 
 

 

 
  Administració i gestió
 
  Arts gràfiques
     
 
  Comerç i màrqueting
 
  Electricitat i Electrònica
     
 
  Energia i aigua
 
  Instal.lació i manteniment 
     
 
  Fabricació mecànica
 
  Informàtica i comunicacions
     
 
  Sanitat
 
  Serveis socioculturals i a la comunitat